Stilstaan richting Vertrouwen

Een stap voor iedereen.

Zorg voor communicatie

Bij RoSch denken we mee met organisaties. Zowel commerciële organisaties als instellingen in zorg en welzijn. Wanneer je er midden in zit is het soms moeilijk de vinger er op te leggen waarom een team niet loopt, een gesprek of consult onbevredigend was, medewerkers regelmatig of langdurig verzuimen, verantwoordelijkheden niet worden opgepakt of er gedoe is onderling. Mogelijk spelen meerdere lagen in de organisatie een rol en waarschijnlijk is er een gebrek een veiligheid en vertrouwen, ondanks de vaak goede intenties van het management of de zorgverlener. Een blinde vlek. Dit soort processen kosten onnodig tijd, geld en energie.

 

Niets menselijks is ons vreemd. Menselijkheid leidt net zo makkelijk tot gedoe als tot echte samenwerking. De kunst is om er eigen regie in te vinden.

 

Wij bieden trajecten gericht op het creëren van veiligheid en vertrouwen, de grondverf voor goede samenwerking. Een traject bij RoSch is deels gericht op kennis en inzicht en voornamelijk gericht op de persoonlijke ervaring met het aangaan van dat wat er in het moment (nodig) is. Deze manier van werken leidt tot het doorbreken van patronen en het kwalitatief beter oplossen van (toekomstige) problemen in samenwerkingsrelaties.

Lees hier meer over onze zienswijze en wat we voor uw organisatie kunnen betekenen.

 

 Betrokken

De workshops, lezingen, trajecten en nascholingen die RoSch biedt kunnen afgestemd worden op de situatie binnen uw organisatie. In samenwerking met uw medewerkers kunnen we kijken wat nodig is om een sfeer van vertrouwen, veiligheid en dus echte samenwerking te creëren en te borgen binnen uw teams.

Lees verder ⟩

Verantwoordelijk

Misschien herkent u het gevoel wel, wanneer de moed u al in de schoenen zakt bij de gedachte aan een patiënt, cliënt of collega waarmee de communicatie maar niet lijkt te vlotten. In de eerste instantie zijn wij (mensen) geneigd om de oorzaak van de communicatieproblemen bij de ander te leggen, vanwege bepaalde eigenschappen of motieven van die persoon.

Lees verder ⟩

Nieuwsgierig

Ons brein kent in ontspannen toestand nieuwsgierigheid. Deze nieuwsgierigheid verdwijnt wanneer het overlevende brein wordt geactiveerd. Logisch, want in een situatie waarin wij hebben te vluchten, vechten of verstarren is nieuwsgierigheid het laatste wat we nodig hebben.

Lees verder ⟩