Missie en visie


Onze Missie

Het Model van RoSch streeft naar een veilige en vertrouwenswaardige ontmoeting als start voor een constructieve communicatie tussen mensen, die elkaar vanuit deskundigheid en hulpbehoefte iets te bieden hebben. We bieden met het Model van RoSch vanuit persoonlijke aandacht zicht op processen, dynamieken en interacties die de communicatie, ook bij forse onderlinge weerstand, tot een succes kunnen gaan leiden. Ook investeren we continu in verder onderzoek en ontwikkeling van het Model van RoSch.


Onze Visie

Het Model van RoSch wil het loket zijn voor effectieve communicatie. Wij zien het als onze taak om interacties die leiden tot miscommunicatie, onbegrip, veroordelen, de schuld wegschuiven en het wegvallen van veiligheid en vertrouwen vanuit de ontmoeting in het ‘hier-en-nu’ te vervangen door ‘client-centered’ interacties die ruimte geven voor duurzame verandering, vanuit samenwerking, en regie nemen op de toekomst.