Team


Erik Schuurman

Erik is op 18 mei 1955 in Jakarta, Indonesië geboren en hij heeft daar tot zijn derde jaar gewoond. Zijn jeugd heeft hij, samen met twee broers en een zus, in Haarlem doorgebracht. In Haarlem heeft Erik, voor wie dit schooltype nog kent, de HBS-A doorlopen en daarna heeft hij de opleiding tot fysiotherapeut gedaan. Na de militaire dienst is hij in 1978 als fysiotherapeut in de psychiatrie gaan werken. In 1985 is Erik naar Hoorn verhuisd waar hij, ook als fysiotherapeut, is gaan werken in een wijkgezondheidscentrum.

In 1998 is Erik, samen met zijn levenspartner Rana, naar Veendam verhuisd om in Groningen als bewegingsdeskundige bij re-integratiebedrijf Het RugAdvies Centrum te gaan werken. In 2001 is de naam van het RugAdvies Centrum veranderd in Winnock en zijn de werkzaamheden van Erik meer verschoven naar onderwijs (interne opleiding en de Rijks universiteit Groningen), het geven van nascholingen aan artsen en workshops aan werkgevers, leidinggevenden en HR-functionarissen.

Naast fysiotherapie heeft Erik post HBO en post Academische opleidingen gedaan op het gebied van gedragstherapie (ACT/Mindfulness), psychomotore therapie, systeemtherapie, bio-energetica en NLP.

Sinds 2014 geeft Erik twee maal per jaar gastcolleges en trainingen (ondermeer over het Model van RoSch) aan een drietal universiteiten in Indonesië (Universitas Indonesia en Universitas Trisakti in Jakarta en Universitas Islam Bandung in Bandung). Hiertoe heeft hij samen met twee bevriende bedrijfsartsen een stichting opgericht.


Kim Rooijackers

Kim is op 10 oktober 1980 geboren in Tegelen, Limburg. In 1985 verhuisde het gezin naar Almere, waar zij opgroeide. In Almere begon zij haar studie met de eerste opleiding die de UvA daar aanbood: de Propedeuse Gedrag en Samenleving. Tijdens dit jaar ontdekte Kim dat haar hart lag bij Psychologie en verkaste naar Amsterdam om daar Psychologie aan de UvA te studeren.  Zij volgde in het laatste jaar de Trainers Master, waar ze Cum Laude afstudeerde. Na enkele jaren als zelfstandig trainer te hebben gewerkt ontstond er behoefte aan verdieping en kwam zij bij de Nederlandse Obesitas Kliniek terecht en sinds 2010 is zij werkzaam bij Winnock. Daarnaast geeft zij les aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, aan de master Behavioural Change en op verschillende universiteiten in Indonesie over constructieve communicatie aan de hand van het Model van RoSch.

In het contact met cliënten, verwijzers en behandelaars ontdekte zij dat de relatie en communicatie een cruciale rol speelt in de beleving van klachten en herstelgedrag. Kim wordt gedreven door haar enorme interesse in menselijk gedrag en de onderliggende motieven. Zowel haar eigen gedrag als het contact met cliënten is een bron van inspiratie voor de theorieën en inzichten die zij in de loop van de tijd heeft ontwikkeld. Zij beschikt over een sterk analytisch vermogen, gezond verstand, humor en nieuwsgierigheid. Haar stijl wordt gekenmerkt door haar ontwapenende houding, zonder haar kritische oog te verliezen. Deze combinatie maakt dat ze in staat is een spiegel te zijn voor deelnemers en cliënten, zonder afbreuk te doen aan de relatie. Zij werkt volgens principes van ACT, Pesso Psychotherapie, Transactionele Analyse, Mindfulness en neemt dat mee wat ‘werkt’ in de dagelijkse praktijk. Kim is er van overtuigd dat je nooit klaar bent met ontwikkelen, dat iedereen ‘eigenlijk hetzelfde’  is.