Verantwoordelijk

Misschien herkent u het gevoel wel, wanneer de moed je al in de schoenen zakt bij de gedachte aan een patiënt, cliënt of collega waarmee de communicatie maar niet lijkt te vlotten. In de eerste instantie zijn wij (mensen) geneigd om de oorzaak van de communicatieproblemen bij de ander te leggen, vanwege bepaalde eigenschappen of motieven van die persoon.

Vanuit het RoSch gedachtegoed benaderen we problematiek in de communicatie altijd als het ‘product van de interactie’, wat dus samen wordt gecreëerd. In de eerste instantie is het vaak lastig om eigen aandeel (onder ogen) te zien, omdat het nog voelt als ‘schuld’, terwijl de eigen goede intenties zo helder zijn. Uiteindelijk is dit inzicht een belangrijke sleutel om de regie weer in handen te krijgen en verantwoordelijkheid te voelen voor de communicatie. De kinderlijke onmacht kan ruimte gaan maken voor volwassen interventies. Neem contact met ons op om eens een casus voor te leggen, wij helpen graag om er eens op een andere manier naar te kijken.

contact