Zienswijze

De afgelopen jaren zijn wij intensief bezig geweest met de ontwikkeling van ‘Het model van Rosch’. Het is een doorontwikkeling op de Dramadriehoek en de Groeidriehoek, bekend uit de Transactionele Analyse.

Het Model van RoSch geeft inzicht in de staat waarin het brein zich bevindt en tot welk (inadequaat) gedrag deze staat kan leiden. Kortweg zien we dat een overlevend brein leidt tot gedrag gericht op zelfbehoud en een ontspannen brein leidt tot gedrag gericht op samenwerking. Tevens is een ontspannen brein nieuwsgierig, waardoor leren en ontwikkelen in die mindset optimaal plaatsvindt. Behalve het herkennen van de mindset geeft RoSch de inzichten en handvatten die nodig zijn om het brein in de ontspannen staat te brengen.

Werken met het Model van RoSch kan op twee manieren:

  1. De theorie van het model kan gedeeld worden en een de hand van ervaringsgerichte oefeningen aan den lijve worden ondervonden. Deelnemers kunnen het model hanteren als ‘dashboard’ en daarmee bewustwording creëren van eigen motieven en, als nodig, andere gedragskeuzes maken dan ze gewend zijn.
  1. Werken vanuit het Model van RoSch kan ook zonder de theorie te delen. De trainer (coach/leidinggevende/arts/zorgverlener) die werkt vanuit het Model van RoSch herkent zijn eigen mindset en die van de ander. Een RoSch trainer past daar zijn strategie op aan. Interventies zijn óf gericht op het ontspannen van het overleefbrein (die van zichzelf of van de ander), óf op het geven van inzicht aan de ander, door te spiegelen of vragen te stellen die tot inzicht leiden. Het leereffect is daarmee optimaal. Een trainer die volgens RoSch traint hoeft de methode dus niet inhoudelijk over te brengen, maar kan ook bezig zijn met andere content.

Trainen, coachen of leidinggeven vanuit RoSch is bij uitstek geschikt in samenwerkingsrelaties waarbij de verantwoordelijkheid voor het resultaat iets is wat gedeeld wordt. Er is geen sprake meer van een adviserende en volgende rol in de werkrelatie. Denk hierbij onder andere aan:

– zelfsturende teams

-patiënten met chronische problematiek

– modern leidinggeven

-het nieuwe onderwijs,

-trainen en coachen op persoonlijke ontwikkeling

-samenwerking in politieke functies

 

Neem contact met ons wanneer u geïnteresseerd bent in RoSch trainingen voor uw medewerkers of ‘train-de-trainer’ modules om de kwaliteit van zorg en samenwerking binnen uw organisatie naar een hoger niveau te brengen.